Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.Wykładowcy
  dr n. med. Maciej Żarow

Absolwent Uniwersytetu Sammelweisa w Budapeszcie. W latach 1998 – 2005 był pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W 2003 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. Obecnie jest kierownikiem Kliniki Stomatologicznej Dentist w Krakowie. W swojej praktyce zajmuje się stomatologią estetyczną, protetyką i endodoncją. Dr Żarow to znany wykładowca krajowych i zagranicznych kongresów. Prowadzi specjalistyczne kursy dla lekarzy praktyków.
   
dr n. med. Joanna Łaszkiewicz

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi z 1992 roku. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Instytucie Stomatologii Akademii Medycznej jako asystent. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Katedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz prowadzi własny gabinet. W 2000 roku obroniła pracę doktorską. Dr Łaszkiewicz prowadzi kursy dla lekarzy stomatologów w kraju i zagranicą.
   
dr n. med. Maciej Kuźmiński

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi z 1995 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę w Akademii Medycznej w Łodzi i w swoim gabinecie. Od 2003 roku jest asystentem w Zakładzie Endodoncji, Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Za swoją pracę doktorską otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Zdrowia i Indywidualną Nagrodę Naukową. Dr Kuźmiński od wielu lat prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu endodoncji.
   
mgr tech. dent. Agata Jankowska

Dyplomowany technik dentystyczny. W 2006 r. ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Katowicach. W latach 2006-2009 była słuchaczką Medycznej Szkoły Policealnej Woj. Śląskiego w Zabrzu. Jest absolwentką studiów licencjackich i magisterskich w WSEZ w Łodzi. Właścicielka laboratorium protetycznego w Katowicach. Konsultant krajowy firmy Heraeus Kulzer, konsultant merytoryczny magazynu Dental Labor. Obecnie prowadzi szkolenia dla lekarzy stomatologów i techników dentystycznych.
   
dr n. med. Michał Bednarski

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi z 2002 roku. Od 2008 roku jest asystentem w Zakładzie Endodoncji, Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2009 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. Prowadzi własną praktykę stomatologiczną. Dr Bednarski jest autorem wielu publikacji naukowych.
   
lek. stom. Małgorzata Grzegorzak - Nowakowska

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej. Specjalizuje się w stomatologii estetycznej i technikach adhezyjnych. Swoje umiejętności zawodowe zdobywała i w dalszym ciągu pogłębia uczestnicząc w kursach w kraju i zagranicą. Prowadzi własną klinikę w Gliwicach. Będąc Krajowym Konsultantem Medycznym niemieckiej firmy Heraeus prowadzi kursy dla lekarzy stomatologów.
   
dr Wilhelm - Joseph Pertot

W czerwcu 1988 r. został absolwentem St. Joseph University Dental School, Beirut. W październiku 1996 r. obronił doktorat w Marseille Dental School. Dr. Pertot został nominowany Assitant-Professor w styczniu 1991 r., otrzymał promocję na Senior Lecturer we wrześniu 1994 r. Jest aktywnym członkiem French Endodontics Society, European Society of Endodontology oraz French College of Biomaterials. Opublikował ponad 35 prac w wielu tematach badawczych we francuskich i międzynarodowych periodykach.
   
dr Julian Webber

Ukończył Birmingham Dental School w Anglii w 1974 r. Kontynuował swoją edukację w Stanach Zjednoczonych na Northwestern Uniwersity Dental School Chicago Ilinois. Dr Webber jest wykładowcą zarówno w Guys Hospital jak i Estman Dental Schools w Londynie oraz prowadzi własną praktykę w centrum Londynu od 1978 r. Jest redaktorem naczelnym czasopisma branżowego Endodontic Practice, które wyrosło na światowego lidera w swym segmencie.
   
Prof. dr hab. n. med. Stefan Baron

Protetyk, implantolog, jest wieloletnim pracownikiem naukowym ŚUM. Od ponad 28 lat zajmuje się naukowo dysfunkcjami narządu żucia. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych, z których większość jest poświęcona walce z bólem, diagnostyce i leczeniu dysfunkcji narządu żucia oraz protetyce i implantologi. Od 2003 r. kieruje Katedrą i Zakładem Dysfunkcji Narządu Żucia ŚUM w Zabrzu Od 12 lat kieruje stworzonym przez siebie Ośrodkiem Leczenia Bólu Głowy i Dysfunkcji Narządu Żucia w Gliwicach. Od 2005 r. pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu.
   
lek. stom. Monika Dzieciątkowska

Dr Monika Dzieciątkowska ukończyła Łódzką Akademię Medyczną na Oddziale Stomatologicznym w 1994 roku. Zdobyła I stopień specjalizacji ze Stomatologii Ogólnej. Jest przede wszystkim klinicystą - praca z pacjentem i dla pacjenta to jej motto. Od zawsze pasjonowała ją endodoncja. Jako jeden z pierwszych stomatologów w Polsce rozpoczęła pracę w mikroskopie zabiegowym (Poradnia Endodoncji Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi,  1998r.) . Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Do zainteresowań zawodowych  dołączyła protetykę, protetykę na implantach, a od pewnego czasu także stomatologię estetyczną i okluzję. Tym ostatnim oddaje się z prawdziwą pasją. 
Od 2000 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Łodzi. 
 
Od 2000 roku  prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu endodoncji i stomatologii rekonstrukcyjnej na terenie całego kraju. 
 
Interesuje się fotografią, której tajniki wykorzystuje zarówno w pracy zawodowej jak i po godzinach, realizując inną pasję, jaką są podróże.  Uczy się hiszpańskiego wierząc, że kiedyś zrealizuje podróż marzeń – na Kubę. 
 
   
dr n. med. Aneta Ostrowska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z 2005. Po ukończonym stażu rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu stomatologii zachowawczej. Pracę doktorską obroniła z wyróżnieniem w 2011 roku. Pracuje jako asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autorka prac naukowych, uczestnik kursów i szkoleń w kraju i za granicą. Specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją, od 2006 roku pracuje przy użyciu mikroskopu i zajmuje się leczeniem endodontycznym. Od początku pracy zawodowej związana z gabinetem Stomatologia Rodzinna MMK w Łodzi.
   
lek. dent. Aleksander Maj

Aleksander Maj ukończył Śląską Akademię Medyczną w 2000 roku. Wieloletnie zaangażowanie w endodoncję i klasyczną protetyką, odbyte pełne programy szkoleniowe z dziedzin periodontologii i implantologii pozwoliły wykrystalizować obecne dziedziny fascynacji: protetykę małoinwazyjną (adhezyjną), implantoprotetykę oraz ortodoncję. Obecnie pracuje w Centrum Medycznym Reden MAYO-DENT w Dąbrowie Górniczej. Swoje prace publikuje w czasopismach stomatologicznych. Interesuje się fotografią, ornitologią, kolarstwem górskim i kitesurfingiem. Dobra znajomość języka angielskiego i francuskiego ułatwia porozumiewanie się na międzynarodowych kongresach i zagranicznych szkoleniach. Od 2008 roku prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu protetyki. Współzałożyciel forum www.dentopraktyk.pl
   
dr n. med. Maciej Mikołajczyk

Absolwent Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z 2004 roku. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2008 roku za pracę pod tytułem: „Ocena działania ozonu na zębinę zakażoną bakteriami próchnicotwórczymi”. Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dotyczących profilaktyki, leczenia minimalnie inwazyjnego i traumatologii stomatologicznej. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych oraz laseroterapii w stomatologii.
   
lek. stom. Marzanna Danecka

Właścicielka kliniki stomatologicznej w Sosnowcu. Ukończyła studia w 1990 r. Od 1991 r. prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną, w której, jako jedna z pierwszych lekarzy w Polsce wprowadziła stomatologię estetyczną do codziennej praktyki (m.in. wykonywanie licówek porcelanowych, koron pełnoceramicznych oraz implantologii). Od 1993 r. roku szkoli się w dziedzinie implantologii i implantoprotetyki, między innymi na Uniwersytecie w Umeo i na Uniwersytecie w Geteborgu w Szwecji, u prof. Carla Mischa w Misch Implant Institue w Detroit (USA). Ponadto u prof. Daniela Busera na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria). Jest członkiem, założycielem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej i członkiem międzynarodowej organizacji ITI – International Team Implantology wspierającej rozwój najnowocześniejszych technik implantologicznych. Od kliku lat prowadzi szkolenia dla dentystów w dziedzinie implantologii, implantoprotetyki i estetyki.
   
tech. dent. Michał Baranowski

Ukończył Medyczne Studium Techniki Dentystycznej w Płocku. Od 2000r. do chwili obecnej pracuje w zawodzie jako technik dentystyczny. Z koncernem Kerr nawiązał współpracę w styczniu 2010 r., kiedy to objął stanowisko specjalisty ds. sprzedaży w dziale techniki dentystycznej. Wiedza zdobyta na licznych kongresach i szkoleniach w kraju i za granicą, pozwala mu czuć się pewnie w tym co robi. Cieszy się z możliwości przekazywania wiedzy i umiejętności innym. Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności aby móc ją jak najlepiej przekazać dalej. Poza pracą zawodową interesuje się podróżami, nurkowaniem, fotografią, motoryzacją a cały wolny czas poświęca na wychowywanie swojej czteroletniej córki Oli.
   
lek. stom. Paweł Zimny

Ukończył Wydział Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi w 1996 roku. W 1999 roku zakończył specjalizację ze stomatologii ogólnej. W 2005 roku zdał egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej. Regularnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych szkoleniach. Chęć ugruntownia wiedzy i poznania nowych technik leczniczych spowodowała, że ukończył studia podyplomowe na New York University (2010-2011).
   
chir. stom. Arkadiusz Makowiecki

Ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu w 1993 roku. W 1996 roku uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chirurgii stomatologicznej. Pierwsze szkolenie w zakresie implantologii stomatologicznej odbył w 1996 roku. Od tego czasu pogłębia wiedzę i doskonali umiejętności uczestnicząc w szkoleniach w kraju i zagranicą. Od 1993 prowadzi praktykę stomatologiczną oraz współpracuje z licznymi klinikami na terenie małopolski jako lekarz implantujący. Od 2011 uczestniczy w programie badawczym pod kierunkiem prof. Marzeny Dominiak mającym na celu ocenę skuteczności krótkich implantów.