Orthophos XG 5 - Właściwy program dla każdego pacjenta.

Orthophos XG 5 dla doskonałych rezultatów.

Kompleksowy. Uniwersalny. Prosty w obsłudze.

Ze względu na różnorodność funkcji Orthophos XG 5 jest doskonałym aparatem RTG dla stomatologów ogólnych i ortodontów.
Parametry obrazu dopasowane są do specyficznych zadań diagnostycznych i automatycznie dostosowane do rozmiaru głowy. Horyzontalnie i wertykalnie zredukowany
program pediatryczny oferuje nieprzeciętną jakość obrazu przy minimalnej dawce promieniowania. Idealne rozwiązanie dla praktyk leczących dzieci.
Opcjonalne ramie cefalometryczne oferuje cały wachlarz danych diagnostycznych dla ortodontów.

  • RAMIE CEFALOMETRYCZNE
  • PROGRAM PEDIATRYCZNY
  • 11 PROGRAMÓW
Wybierz pantogram dla siebie
Orthophos XG 3 Orthophos XG 5 Orthophos XG 3D ready Orthophos SL 2D
Programy
Standardowa panorama P1 P1 P1, P2 P1, P2
Program pediatryczny P20 P10 P10 P10
Ekspozycja lewostronna/
prawostronna
P1L, P1R P1L, P1R P1, P1A, P1C, P2, P2A,
P2C, P10, P10A, P10C, BW1
P1, P1A, P1C, P2, P2A,
P2C, P10, P10A, P10C, BW1
Ekspozycja
szczęki/żuchwy
P1, P1A, P1C, P2, P2A,
P2C, P10, P10A, P10C, P12
P1, P1A, P1C, P2, P2A, P2C,
P10, P10A, P10C, P12
Ekspozycja kwadrantów P1, P1A, P1C, P2, P2A,
P2C, P10, P10A, P10C
P1, P1A, P1C, P2, P2A,
P2C, P10, P10A, P10C
Stałe powiększenie P1C P1C P1C, P2C, P10C P1C, P2C, P10C
Redukcja artefaktów P1A P1A P1A, P2A, P10A, TM1A.1,
TM1A.2, TM2A.1, TM2A.2
P1A, P2A, P10A, TM1A.1,
TM1A.2, TM2A.1, TM2A.2
Odcinek przedni P12 P12 P12
Zatoki S1 S1, S2, S3, S4 S1, S3
Wielowarstwowa ekspozycja
trzonowców
MS1 MS1
Stawy skroniowo-żuchwowe TM 1.1, TM 1.2 TM 1.1, TM 1.2 TM1 – TM6 TM1.1/TM1.2, TM3
Ekspozycja skrzydłowo zgryzowa BW10 BW1 BW1, BW2 BW1, BW2
Programy cef. C1, C2, C3, C3F, C4 C1, C2, C3, C3F, C4 C1, C2, C3, C3F, C4
Kontakt:
Łukasz Kupian

Sprzęt
spec. ds radiologii
+48 883 327 980
lukasz.kupian@marrodent.pl
Cała Polska