Wczytuję mapę...

TERMIN
04 października 2019 - 05 października 2019
10:00 - 17:00

LOKALIZACJA
Warszawa - Centrum

PROWADZĄCY
lek. stom. Piotr Smołka

#

TEMAT SZKOLENIA

CEFALOMETRIA KROK PO KROKU, CZYLI JAK PRAKTYCZNIE WYKORZYSTAĆ INFORMACJE ZAWARTE W CEFALOGRAMACH.

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia:

Część teoretyczna
1.Rodzaje współcześnie stosowanych analiz – ich wady i zalety.
2.Technika wyznaczania i omówienie poszczególnych punktów linii i kątów w popularnych analizach (Stainer, Hasund- Segner, Kaminek, Bjork)
3. Analiza cefalometryczna jako ważne narzędzie przy planowaniu
leczenia, czyli co wnoszą poszczególne pomiary do kluczowych decyzji terapeutycznych.
4. Po co kontrolne cefalogramy w końcowej fazie leczenia?
5. Przypadki nieekstrakcyjne, ekstrakcyjne i operacyjne na przykładach z praktyki prowadzącego kurs (omówienie danych cefalometrycznych)
6. Najczęściej popełniane błędy i pomyłki podczas pomiarów i interpretacji,
jak ich uniknąć?
Część praktyczna
1. Archiwizacja i obróbka zdjęć cefalometrycznych w komputerze.
2. Praktyczne wyznaczanie punktów i wspólne porównywanie otrzymanych wyników.
3. Pomiary cefalogramów wszystkich kombinacji wad szkieletowych.
4. Omawianie technik leczenia w oparciu o dane cefalometryczne.
5. Analiza modeli 3d powiązana z cefalometrią.
6. Analiza przypadków problematycznych pacjentów uczestników kursu.
INFORMACJE

Koszty uczestnictwa: 1450,- PLN

Uczestnicy kursu dodatkowo otrzymają 6 miesięczną licencję programu ORTODONCJA 9, który oprócz analiz cefalometrycznych umożliwia prowadzenie
całej dokumentacji .
Każdy uczestnik powinien mieć własny komputer z zainstalowanym programem Ortodoncja 9 (darmowa wersja testowa ważna 3 miesiące ), który można pobrać
ze strony: www.ortobajt.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat (wpływ na konto).
Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu przyjmuje firma Marrodent:
tel. 33 827 83 00, tel. 604 510 689 e-mail: szkolenia@marrodent.pl

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata na poniżej podane konto bankowe.
MARRODENT SP. Z O.O. , ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała
nr konta mBANK: 48 1140 1049 0000 2278 7400 1024

w tytule płatności prosimy wpisać:
telefon kontaktowy, NIP, dane do faktury, kod szkolenia 020/19

W przypadku zgłoszenia rezygnacji, organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu uczestnikowi 50% kosztów, jednak nie później niż 10 dni przed szkoleniem.
W razie rezygnacji po tym terminie, koszty nie będą zwracane.
W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwrotowi podlega całość wpłaconych pieniędzy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i Nazwisko/Firma *

NIP

Ulica

Kod pocztowy i miejscowość:

Telefon kontaktowy

Email *

Kod szkolenia

Nr prawa wykonywania zawodu

Uwagi dodatkowe

Czy wystawić fakturę

Administratorem danych osobowych jest Marrodent sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Krasińskiego 31. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FINANSÓW PUBLICZNYCH:
* Oświadczamy, że nabyta w/w usługa kształcenia zawodowego jest finansowana:
w całości ze środków publicznych • (art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług • Dz. U. 2011 nr 177, poz. 1054 z póżn. zm.)
* w co najmniej 70% ze środków publicznych - (§ 13 ust. 1 pkt 20 Rozp. MF z dn. 04.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług • Dz. U. Nr 73, poz. 3921

Prosimy o przepisanie kodu z obrazka:
captcha


Inne wydarzenia
CEFALOMETRIA KROK PO KROKU, CZYLI JAK PRAKTYCZNIE WYKORZYSTAĆ INFORMACJE ZAWARTE W CEFALOGRAMACH. - 04 października 2019 - 05 października 2019 - 10:00 - 17:00