Wczytuję mapę...

TERMIN
02 marca 2019
10:00 - 16:00

LOKALIZACJA
Best Western Plus Hotel Ferdynand - Artura Grottgera 28

PROWADZĄCY
Dr n. med. Michał Paulo

# VOCO

TEMAT SZKOLENIA

“Estetyczno-funkcjonalna odbudowa zębów bocznych” BRAK WOLNYCH MIEJSC

PROGRAM SZKOLENIA

Prowadzący: Dr n. med. Michał Pulo

Program szkolenia:

10:00-11:00 I. Część teoretyczna
– jak poprawnie zaplanować odbudowę z materiału kompozytowego?
– zasady wykonania estetycznej i funkcjonalnej odbudowy
kompozytowej
– zasady pracy z ubytkiem II klasy
– praca w powiększeniu – czy jest niezbędna?
11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-16:00 II. Część praktyczna
– dopasowanie zęba w zgryzie – krok po kroku
– jak prawidłowo odbudować mocny punkt styczny?
– nawisy z materiału – jak ich uniknąć, jak je usunąć?
– formówka częściowa, klin, taśma teflonowa – tips and tricks!!!
– procedury polerowania wypełnienia
Warsztaty praktyczne zakładają wykonanie dwóch wypełnień
w zębach akrylowych. Jednego klasy MOD i drugiego klasy I
zgodnie z zasadami stomatologii biofunkcjonalnej.
Po kursie każdy z uczestników będzie umiał wykonać biofunk-
cjonalne i estetyczne wypełnienie w zębach bocznych. Nabędzie
umiejętności prawidłowego odtworzenia punktu stycznego
INFORMACJE

Koszty uczestnictwa: 499,- PLN

W ramach opłaty każdy
z uczestników otrzymuje zestaw testowy Admira Fusion o wartości 250 PLN

Koszt obejmuje przerwę kawową

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat (wpływ na konto).
Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu przyjmuje firma Marrodent:
tel. 33 827 83 00, tel. 604 510 689 e-mail: szkolenia@marrodent.pl

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata na poniżej podane konto bankowe.
MARRODENT SP. Z O.O. , ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała
nr konta mBANK: 48 1140 1049 0000 2278 7400 1024

w tytule płatności prosimy wpisać:
telefon kontaktowy, NIP, dane do faktury, kod szkolenia 007/19

W przypadku zgłoszenia rezygnacji, organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu uczestnikowi 50% kosztów, jednak nie później niż 10 dni przed szkoleniem.
W razie rezygnacji po tym terminie, koszty nie będą zwracane.
W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwrotowi podlega całość wpłaconych pieniędzy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i Nazwisko/Firma *

NIP

Ulica

Kod pocztowy i miejscowość:

Telefon kontaktowy

Email *

Kod szkolenia

Nr prawa wykonywania zawodu

Uwagi dodatkowe

Czy wystawić fakturę

Administratorem danych osobowych jest Marrodent sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Krasińskiego 31. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FINANSÓW PUBLICZNYCH:
* Oświadczamy, że nabyta w/w usługa kształcenia zawodowego jest finansowana:
w całości ze środków publicznych • (art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług • Dz. U. 2011 nr 177, poz. 1054 z póżn. zm.)
* w co najmniej 70% ze środków publicznych - (§ 13 ust. 1 pkt 20 Rozp. MF z dn. 04.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług • Dz. U. Nr 73, poz. 3921

Prosimy o przepisanie kodu z obrazka:
captcha


Inne wydarzenia
Fotografia stomatologiczna - 30 września 2019 - 10:00 - 15:00