Wczytuję mapę...

TERMIN
15 marca 2019
09:00 - 14:00

LOKALIZACJA
Hotel Olimpia Rybnik - Hotelowa 12

PROWADZĄCY
Lek. Stom. Michał Snoch

# Dentsply Sirona

TEMAT SZKOLENIA

,,Estetyka bez kompromisów. Prosta recepta na naturalną odbudowę w odcinku przednim” BRAK WOLNYCH MIEJSC

PROGRAM SZKOLENIA

Prowadzący:  Lek. Stom. Michał Snoch

Program szkolenia:

Część teoretyczna
1. Planowanie rozwiązań przy odbudowach estetycznych

  • dobór koloru – analiza fotograficzna
  • ocena przezierności i intensywności barwy
  • stratyfikacja warstw

2. Wybór materiału w zależności od warunków klinicznych
3. ABC sukcesu technik adhezyjnych
4. Mikrozachowawcza preparacja adhezyjna
5. Modelowanie – techniki aplikacyjne
6. Polerowanie

Część praktyczna
1. Akcesoria i techniki pozwalające uzyskać pożądany efekt
2. Wybór kompozytu w zależności od przypadku
3. Wybór właściwej procedury adhezyjnej
4. Wykonanie indeksu silikonowego
5. Odbudowa ściany podniebiennej
6. Zamknięcie boksu ścianą dystalną
7. Modelowanie zrębu zębinowego
8. Modelowanie powierzchni wargowej
9. Konturowanie i polerowanie

Zajęcia praktyczne prowadzone przy użyciu specjalnych fantomów do stomatologii estetycznej

Instrumentarium – mikrosilniki , narzędzia rotacyjne , system polerski , materiały kompozytowe , silikonowe masy wyciskowe , instrumentarium do modelowania , lampy polimeryzacyjne

INFORMACJE

Koszty uczestnictwa: 250,- PLN

Koszt obejmuje przerwę kawową

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat (wpływ na konto).
Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu przyjmuje firma Marrodent:
tel. 33 827 83 00, tel. 604 510 689 e-mail: szkolenia@marrodent.pl

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata na poniżej podane konto bankowe.
MARRODENT SP. Z O.O. , ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała
nr konta mBANK: 48 1140 1049 0000 2278 7400 1024

w tytule płatności prosimy wpisać:
telefon kontaktowy, NIP, dane do faktury, kod szkolenia 032/19

W przypadku zgłoszenia rezygnacji, organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu uczestnikowi 50% kosztów, jednak nie później niż 10 dni przed szkoleniem.
W razie rezygnacji po tym terminie, koszty nie będą zwracane.
W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwrotowi podlega całość wpłaconych pieniędzy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i Nazwisko/Firma *

NIP

Ulica

Kod pocztowy i miejscowość:

Telefon kontaktowy

Email *

Kod szkolenia

Nr prawa wykonywania zawodu

Uwagi dodatkowe

Czy wystawić fakturę

Administratorem danych osobowych jest Marrodent sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Krasińskiego 31. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FINANSÓW PUBLICZNYCH:
* Oświadczamy, że nabyta w/w usługa kształcenia zawodowego jest finansowana:
w całości ze środków publicznych • (art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług • Dz. U. 2011 nr 177, poz. 1054 z póżn. zm.)
* w co najmniej 70% ze środków publicznych - (§ 13 ust. 1 pkt 20 Rozp. MF z dn. 04.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług • Dz. U. Nr 73, poz. 3921

Prosimy o przepisanie kodu z obrazka:
captcha


Inne wydarzenia
Sympozjum Forum Dentysty Praktyka - 26 kwietnia 2019 - 08:30 - 18:00