Wczytuję mapę...

TERMIN
08 lutego 2019
09:00 - 18:30

LOKALIZACJA
Niebieski Art Hotel & Spa - Flisacka 3

PROWADZĄCY
dr n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta lek. stom. Maciej Miczek lek.stom. Arkadiusz Makowiecki lek.stom.Michał Dydyński

# Camlog

TEMAT SZKOLENIA

Implanty – 4 filary sukcesu FILAR II z IV

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia:

9.00 – 10.30  I.Diagnostyka radiologiczna – lek.stom. Arkadiusz Makowiecki

1/ RTG – wiadomości ogólne
2/ Cechy prawidłowego opisu badania radiologicznego.
3/ Ocena rtg punktowego zęba oraz zdjęcia panoramicznego OPG.
4/ CBCT
5. Ocena tomografii komputerowej CT:
– zatoki przynosowe
– szczęka
– żuchwa
– anomalie oraz zmiany patologiczne
– wrażliwe struktury anatomiczne w planowaniu zabiegów implantologicznych

10:30-10:45 Przerwa kawowa

10.45 – 14:00 (w tym 15 min. przerwy) II.Chirurgia – lek.stom. Maciej Miczek

1/ Planowanie implantologiczne – od badania do planu wirtualnego
Ocena podłoża, planowanie pracy protetycznej .
Rozwiązania w przypadkach bezzębia w szczęce i żuchwie.
Planowanie prac w przypadkach braków międzyzębowych i skrzydłowych
2/ Planowanie i praca implantologa w oparciu o szablony chirurgiczne, rodzaje szablonów. Dlaczego szablony zwiększają bezpieczeństwo i przewidywalność w wynikach leczenia
3/ Zapoznanie się z zasadami wykonania i planowania szablonów oraz kasetą do wykonywania wszczepu implantów w oparciu o wykonane szablony
4/ Defekty kostne – jak planować pracę implantoprotetyczną i rehabilitację kostną aby poprawić warunki kostne do wszczepu implantów
5/ Implantacja natychmiastowa i opóżniona. Jak postępować?
6/ planowanie zespołowe – implantolog-protetyk. Kluczem do sukcesu i zadowolenia pacjenta

14:00-14:45 Lunch

14.45 – 16.45  III. Postępowanie protetyczne  w odbudowie protetycznej rozległych braków zębowych –  dr n.med. Aleksandra Nitecka – Buchta

1/  Planowanie i wykonanie rozległych prac protetycznych -zagadnienie łączenia filarów implantologicznych oraz zębów własnych pacjenta
2/  Zakres odbudowy implantoprotetycznej, zagadnienie długości łuku zębowego i funkcji stawów skroniowo-żuchwowych
3/  Postępowanie protetyczne podczas pobierania wycisków, rejestracji zwarcia w przypadku rozległych braków zębowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej relacji przestrzennej w układzie stomatognatycznym
4/  Precyzyjne elementy retencyjne stosowane w odbudowie protetycznej rozległych braków zębowych oraz bezzębia. Implantoprotetyka przykręcana vs cementowana.
5/   Implantoprotetyka cyfrowa – odbudowa braków zębowych z zastosowaniem nowoczesnej technologii CAD/CAM
6/  Skanowanie w ustach pacjenta: możliwości, technologia, trudności i ewentualne błędy popełniane podczas skanowania wewnątrzustnego w implantologii
7/  Tymczasowe i ostateczne uzupełnienia protetyczne wykonane w technologii CAD/CAM

16:45-17:00 Przerwa kawowa

17:00 – 18.30  IV. Pierwsza pomoc w wypadkach nagłych w gabinecie stomatologicznym – lek.stom.Michał Dydyński

1/ Omdlenie
2/ Dławica piersiowa
3/ Choroby niedokrwienne serca
4/ Hipoglikemia
5/ Przełom nadciśnieniowy
6/ Napad padaczkowy
7/ Wstrząs anafilaktyczny a septyczny

INFORMACJE

Koszty uczestnictwa: 1390,- PLN

Koszt obejmuje przerwy kawowe oraz lunch

Kurs realizowany będzie jedynie przy minimalnej ilości osób- 15

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat (wpływ na konto).
Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu przyjmuje firma Marrodent:
tel. 33 827 83 00, tel. 604 510 689 e-mail: szkolenia@marrodent.pl

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w sympozjum jest wpłata na poniżej podane konto bankowe.
MARRODENT SP. Z O.O. , ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała
nr konta mBANK: 48 1140 1049 0000 2278 7400 1024

w tytule płatności prosimy wpisać:
telefon kontaktowy, NIP, dane do faktury, kod szkolenia 151/18

W przypadku zgłoszenia rezygnacji, organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu uczestnikowi 50% kosztów, jednak nie później niż 10 dni przed szkoleniem.
W razie rezygnacji po tym terminie, koszty nie będą zwracane.
W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwrotowi podlega całość wpłaconych pieniędzy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i Nazwisko/Firma *

NIP

Ulica

Kod pocztowy i miejscowość:

Telefon kontaktowy

Email *

Kod szkolenia

Nr prawa wykonywania zawodu

Uwagi dodatkowe

Czy wystawić fakturę

Administratorem danych osobowych jest Marrodent sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Krasińskiego 31. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FINANSÓW PUBLICZNYCH:
* Oświadczamy, że nabyta w/w usługa kształcenia zawodowego jest finansowana:
w całości ze środków publicznych • (art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług • Dz. U. 2011 nr 177, poz. 1054 z póżn. zm.)
* w co najmniej 70% ze środków publicznych - (§ 13 ust. 1 pkt 20 Rozp. MF z dn. 04.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług • Dz. U. Nr 73, poz. 3921

Prosimy o przepisanie kodu z obrazka:
captcha


Inne wydarzenia
DIGITAL DENTISTRY WEEK- KURSY CAMLOG 2019 - 24 czerwca 2019 - 28 czerwca 2019 - 09:00 - 17:30