Wczytuję mapę...

TERMIN
17 maja 2019
09:30 - 18:00

LOKALIZACJA
Niebieski Art Hotel & Spa - Flisacka 3

PROWADZĄCY
dr n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta dr n.med. Andrzej Gala lek. stom. Maciej Miczek Tadeusz Wiśniowski

# ab, Camlog, implanty

TEMAT SZKOLENIA

Implanty- 4 filary sukcesu. Filar III z IV

PROGRAM SZKOLENIA

1. Ekonomia i zagadnienia podatkowe w praktyce stomatologicznej – Tadeusz Wiśniowski

 

2. Chirurgia – lek.med.,m lek.stom. Maciej Miczek

– Techniki i metody zwiększające możliwości wszczepu implantów w przypadkach braku odpowiednich warunków kostnych i defektów tkanek miękkich ( kontynuacja z części II szkolenia )

– Jak poprawić istniejące defekty kostne i tkanek miękkich?

– Szablony chirurgiczne – przewagi, zalety, minusy w zakresie pracy z implantami i tkankami miękkimi. Cd. planowania w oparciu o użycie szablonów

– Szerokość biologiczna, negatywny profil wyłaniania – jaki typ implantu wybrać do wszczepu?

– Periimplantitis, perimucositis – jak postępować przed implantacją, jak po

– Pacjenci szczególni grupy ryzyka, omówienie podstawowych powikłań i ich leczenie

– Omówienie postępowania z pacjentem po zabiegach, farmakoterapia

 

3. Protetyka – dr.n.med. Aleksandra Nitecka – Buchta

– okluzja w implantoprotetyce

– prawidłowe wykonanie odbudowy implantoprotetycznej w trudnych przypadkach, wybór odpowiedniej techniki i materiału odbudowy protetycznej

– objawy dysfunkcji narządu żucia w jamie ustnej pacjenta zakwalifikowanego do leczenia implantoprotetycznego

– pacjenci z grupy podwyższonego ryzyka uszkodzenia odbudowy implantoprotetycznej, działania profilaktyczne i ochronne po zakończonym leczeniu

 

4. Podstawowe zagadnienia prawne w implantologii cz.2 – dr n.med. Andrzej Gala, biegły sądowy

INFORMACJE

Koszty uczestnictwa: 1390,- PLN

Koszt obejmuje przerwy kawowe oraz lunch

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat (wpływ na konto).
Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu przyjmuje firma Marrodent:
tel. 33 827 83 00, tel. 604 510 689 e-mail: szkolenia@marrodent.pl

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w sympozjum jest wpłata na poniżej podane konto bankowe.
MARRODENT SP. Z O.O. , ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała
nr konta mBANK: 48 1140 1049 0000 2278 7400 1024

w tytule płatności prosimy wpisać:
telefon kontaktowy, NIP, dane do faktury, kod szkolenia 082/19

W przypadku zgłoszenia rezygnacji, organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu uczestnikowi 50% kosztów, jednak nie później niż 10 dni przed szkoleniem.
W razie rezygnacji po tym terminie, koszty nie będą zwracane.
W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwrotowi podlega całość wpłaconych pieniędzy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i Nazwisko/Firma *

NIP

Ulica

Kod pocztowy i miejscowość:

Telefon kontaktowy

Email *

Kod szkolenia

Nr prawa wykonywania zawodu

Uwagi dodatkowe

Czy wystawić fakturę

Administratorem danych osobowych jest Marrodent sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Krasińskiego 31. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FINANSÓW PUBLICZNYCH:
* Oświadczamy, że nabyta w/w usługa kształcenia zawodowego jest finansowana:
w całości ze środków publicznych • (art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług • Dz. U. 2011 nr 177, poz. 1054 z póżn. zm.)
* w co najmniej 70% ze środków publicznych - (§ 13 ust. 1 pkt 20 Rozp. MF z dn. 04.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług • Dz. U. Nr 73, poz. 3921

Prosimy o przepisanie kodu z obrazka:
captcha


Inne wydarzenia
PROSTHETIC DRIVEN IMPLANTOLOGY. ZASTOSOWANIE SZABLONÓW CHIRURGICZNYCH CAD/CAM W IMPLANTOPROTETYCE. - 31 maja 2019 - 09:00 - 17:00