Wczytuję mapę...

TERMIN
22 marca 2019
09:00 - 18:30

LOKALIZACJA
Niebieski Art Hotel & Spa - Flisacka 3

PROWADZĄCY
dr n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta dr n.med. Andrzej Gala lek. stom. Maciej Miczek Tadeusz Wiśniowski

# Camlog

TEMAT SZKOLENIA

Implanty – 4 filary sukcesu FILAR III z IV

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia:

9.00 – 10.30 I.Ekonomia w gabinecie – Tadeusz Wiśniowski

1/Zakładanie firmy krok po kroku
2/Książka przychodów i rozchodów
3/Przychody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
4/Koszty uzyskanych przychodów
5/Środki trwałe w firmie
6/Samochód w firmie
7/Formy zatrudnienia i rozliczanie pracownika z US i ZUS
8/Inwentaryzacja
9/Podatek VAT
10/Rentowność i optymalizacja
11/Finansowanie

10:30-10:45 Przerwa kawowa

10:45-14:00 (w tym 15 min. przerwy) II.Chirurgia lek.stom. Maciej Miczek

1/ Techniki i metody zwiększające możliwości wszczepu implantów w przypadkach braku odpowiednich warunków kostnych i defektów tkanek miękkich ( kontynuacja z częsci II szkolenia)
2/ Jak poprawić istniejące defekty kostne i tkanek miękkich?
3/ Szablony chirurgiczne – przewagi, zalety, minusy w zakresie pracy z implantami i tkankami miękkimi. Cd planowania w oparciu o użycie szablonów
4/ Szerokość biologiczna, negatywny profil wyłaniania- jaki typ implantu wybrać do wszczepu?
3/ Profil wyłaniania ( emergency profile) tkanek miękkich – jak go kształtować i co od niego zależy?
4/ Periimplantisis, perimucositis – jak postępować przed implantacją , jak po
5/ Pacjenci szczególni, grupy ryzyka, omówienie podstawowych powikłań i ich leczenie
6/ Omówienie postępowania z pacjentem po zabiegach, farmakoterapia

14:00-14:45 Lunch

14.45 – 16.45  III. Protetyka – dr n.med. Aleksandra Nitecka-Buchta

1/  Okluzja w implantoprotetyce
2/  Prawidłowe wykonanie odbudowy implantoprotetycznej w trudnych przypadkach, wybór odpowiedniej techniki i materiału odbudowy protetycznej
3/  Objawy dysfunkcji narządu żucia w jamie ustnej pacjenta zakwalifikowanego do leczenia implantoprotetycznego
4/  Pacjenci z grupy podwyższonego ryzyka uszkodzenia odbudowy implantoprotetycznej: działania profilaktyczne i ochronne po zakończonym leczeniu

16:45-17:00 Przerwa kawowa

17.00 – 18.30 IV.Podstawowe zagadnienia prawne w implantologii cz.2 – dr n.med.Andrzej Gala,biegły sądowy

1/ Standardy prawne w implantologii
2/ Wybrane przypadki z praktyki biegłego sądowego z ich omówieniem.
3/ Kursy, kształcenie, specjalizacje, certyfikaty w implantologii.

INFORMACJE

Koszty uczestnictwa: 1390,- PLN

Koszt obejmuje przerwy kawowe oraz lunch

Kurs realizowany będzie jedynie przy minimalnej ilości osób- 15

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat (wpływ na konto).
Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu przyjmuje firma Marrodent:
tel. 33 827 83 00, tel. 604 510 689 e-mail: szkolenia@marrodent.pl

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w sympozjum jest wpłata na poniżej podane konto bankowe.
MARRODENT SP. Z O.O. , ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała
nr konta mBANK: 48 1140 1049 0000 2278 7400 1024

w tytule płatności prosimy wpisać:
telefon kontaktowy, NIP, dane do faktury, kod szkolenia 002/19

W przypadku zgłoszenia rezygnacji, organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu uczestnikowi 50% kosztów, jednak nie później niż 10 dni przed szkoleniem.
W razie rezygnacji po tym terminie, koszty nie będą zwracane.
W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwrotowi podlega całość wpłaconych pieniędzy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i Nazwisko/Firma *

NIP

Ulica

Kod pocztowy i miejscowość:

Telefon kontaktowy

Email *

Kod szkolenia

Nr prawa wykonywania zawodu

Uwagi dodatkowe

Czy wystawić fakturę

Administratorem danych osobowych jest Marrodent sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Krasińskiego 31. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FINANSÓW PUBLICZNYCH:
* Oświadczamy, że nabyta w/w usługa kształcenia zawodowego jest finansowana:
w całości ze środków publicznych • (art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług • Dz. U. 2011 nr 177, poz. 1054 z póżn. zm.)
* w co najmniej 70% ze środków publicznych - (§ 13 ust. 1 pkt 20 Rozp. MF z dn. 04.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług • Dz. U. Nr 73, poz. 3921

Prosimy o przepisanie kodu z obrazka:
captcha


Inne wydarzenia
Implanty – 4 filary sukcesu FILAR III z IV - 22 marca 2019 - 09:00 - 18:30