Mapa niedostępna

TERMIN
11 czerwca 2020 - 14 czerwca 2020
09:00 - 17:00

LOKALIZACJA
Wiedeń - Wiedeń

PROWADZĄCY
Dr. Rudolf Seemann,
Dr. S. Marcus Beschnidt

# Camlog

TEMAT SZKOLENIA

THE COURSE – KURS NA PREPARATACH LUDZKICH

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1
Hotel, 09:00 – 18:00
CZĘŚĆ TEORETYCZNA z warsztatem praktycznym
Zarządzanie tkankami miękkimi (RS)
• Wstęp
• Podstawy anatomiczne i biologiczno-strukturalne
• Wskaźniki estetyki dziąsłowej
Główne zasady stosowane podczas zabiegów chirurgicznych (MB)
• Zasady w mikrochirurgii
• Prawidłowe gojenie tkanek miękkich
Warsztat praktyczny (MB)
• Techniki cięcia
• Projektowanie płata
• Techniki szycia
Zarządzanie tkankami twardymi (RS)
• Wstęp
• Podstawy anatomiczne i biologiczno-strukturalne
• Parametry zmian morfologicznych kości wokół implantów
(wizualizacje 3D)
Główne zasady stosowane podczas zabiegów chirurgicznych
(MB)
• Zasady przeszczepów i preparaty kościozastępcze
• Prawidłowe gojenie kości oraz odbudowa tkanki kostnej
Warsztat praktyczny (MB)
• Techniki pozyskiwania tkanki kostnej oraz stosowane
instrumentarium
• Obszary pozyskiwania tkanki kostnej
• Zarządzanie tkanką kostną vs. preparaty kościozastępcze
• Techniki pokrywania przeszczepu
19:30 kolacja oraz impreza towarzysząca

DZIEŃ 2
Instytut Anatomii, 09:00 – 17:30
WARSZTATY – Zabiegi na świeżych preparatach
Zarządzanie tkankami miękkimi (MB)
• Niezbędne informacje
• Anatomiczne płaty wielowarstwowe
• Techniki pozyskiwania przeszczepów wolnych
i uszypułowanych
Procedury chirurgiczne (MB/RS)
• ARF (płaty przesunięte dowierzchołkowo)
• Westibuloplastyka (Mucograft®)
• Natychmiastowa implantacja z wczesnym obciążeniem
z przeszczepem tkanki łącznej
• Ochrona zębodołu po ekstrakcji (Mucograft® vs. CTG)
• Techniki pokrywania recesji RS/MB (kopertowa, tunelowa,
płat z podwójną brodawką)
Anatomia
Poduszka tłuszczowa policzka

DZIEŃ 3
Instytut Anatomii, 09:00 – 17:30
ZARZĄDZANIE TKANKAMI TWARDYMI Świeże-preparaty
Niezbędne informacje (RS)
• Dostęp do miejsca dawczego
• Techniki pozyskiwania tkanki kostnej
• MCBB – kąt żuchwy, guzowatość, bródka, tabula ext.
• Wióry kostne (młynek kostny, skrobaczki, trepany)
Techniki chirurgiczne
• Sterowana regeneracja kości (Bio-Oss®, Bio-Gide® sliced
technique, pins) – płat Poncho
• Pokrywanie przeszczepu (J-graft) Bone Ring with Impl., MCBB
(bonescrew, membrane) – płat wielowarstwowy
• Technika bone shell (bonescrew) w połączeniu z Bio-Oss®
• Dzielenie wyrostka
• Podnoszenie dna zatoki
Anatomia (RS)
• Nerw zębodołowy dolny
• Nerw bródkowy
• Nerw językowy
• Tętnica podniebienna
• i inne struktury

DZIEŃ 4
Hotel, 09:00 – 14:00
CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Zarządzanie tkankami miękkimi
• Zasady bezpieczeństwa (MB)
• Pacjenci z grupy ryzyka
• Postępowanie przed i pozabiegowe
Zarządzanie tkankami twardymi
• Zasady bezpieczeństwa
• Pacjenci z grupy ryzyka (przyjmujący bisfosfoniany, po
radioterapii, z osteoporozą)
• Postępowanie przed i pozabiegowe

 

UMIEJĘTNOŚCI PO UKOŃCZENIU KURSU
Uczestnicy będą:
• znali wskaźniki estetki dziąsłowej oraz zmiany morfologiczne
kości wokół implantu
• rozumieli zasady mikrochirurgii dla właściwego gojenia
tkanek miękkich
• rozumieli zasady gojenia tkanki kostnej oraz jej formowania
• potrafili stosować różne rodzaje cięć i techniki szycia
• znali różne techniki i miejsca pozyskiwania tkanki kostnej
• używać różnych narzędzi do pozyskiwania tkanki kostnej
• potrafili we właściwy sposób projektować płaty do pokrycia
przeszczepów

 

WYMAGANIA
• wiedza z zakresu implantologii
• zainteresowanie mikrochirurgią
• posiadanie własnych lup zabiegowych o powiększeniu >3.5X.

INFORMACJE

Koszty uczestnictwa: 4250 EURO

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat (wpływ na konto).
Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu przyjmuje firma Marrodent:
tel. 33 827 83 00, tel. 604 510 689 e-mail: szkolenia@marrodent.pl

HOTEL: Rathauspark cena około € 165.00
za pokój jednoosobowy ze śniadaniem*

Szkolenie może zostać odwołane w przypadku, gdy na 3
miesiące przed kursem nie zbierze się minimalna liczba
uczestników.
Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia kosztami, jeśli
uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w szkoleniu po
potwierdzeniu udziału:
• Odwołanie rezerwacji na 3 miesiące przed rozpoczęciem
kursu – 25% ceny szkolenia
• Odwołanie rezerwacji na 2 miesiące przed rozpoczęciem
kursu – 50% ceny szkolenia
• Odwołanie rezerwacji na 1 miesiąc przed rozpoczęciem
kursu– 100% ceny szkolenia
Wszystkie ceny: za osobę/bez hotelu;
*Hotel może być zarezerwowany indywidualnie (Kod CAMLOG)
**Ceny noclegów zależą od dostępności pokoi

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i Nazwisko/Firma *

NIP

Ulica

Kod pocztowy i miejscowość:

Telefon kontaktowy

Email *

Kod szkolenia

Nr prawa wykonywania zawodu

Uwagi dodatkowe

Czy wystawić fakturę

Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną (e-mail) informacji handlowych przez Marrodent sp. z o.o. w celu przesyłania elektronicznego newslettera (na podstawie art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
W przypadku osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, administratorem wszystkich podanych danych jest Marrodent sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Krasińskiego 31. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FINANSÓW PUBLICZNYCH:
* Oświadczamy, że nabyta w/w usługa kształcenia zawodowego jest finansowana:
w całości ze środków publicznych • (art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług • Dz. U. 2011 nr 177, poz. 1054 z póżn. zm.)
* w co najmniej 70% ze środków publicznych - (§ 13 ust. 1 pkt 20 Rozp. MF z dn. 04.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług • Dz. U. Nr 73, poz. 3921

Prosimy o przepisanie kodu z obrazka:
captcha


Inne wydarzenia
ZAAWANSOWANA ESTETYKA W LECZENIU IMPLANTOLOGICZNYM - 18 września 2020 - 19 września 2020 - 09:00 - 17:00