Wczytuję mapę...

TERMIN
18 października 2019
10:00 - 17:30

LOKALIZACJA
Łódź - centrum - centrum

PROWADZĄCY
dr n. med. Piotr Okoński

# Ivoclar

TEMAT SZKOLENIA

Zastosowanie łuku twarzowego UTS i artykulatora STRATOS 300 w planowaniu i programowaniu okluzji, artykulacji i estetyki uzupełnień protetycznych.

PROGRAM SZKOLENIA

Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński

Program szkolenia:
10:00-12:00 Wykład

• Okluzja statyczna i dynamiczna – aktualny stan wiedzy na ten temat.

• Zasady prawidłowego montażu łuku twarzowego na głowie pacjenta względem różnych płaszczyzn orientacyjnych.

• Ustalanie optymalnej płaszczyzny referencyjnej.

• Wyznaczenie relacji centralnej z wykreśleniem łuku gotyckiego.

• Wskazania do stosowania łuku twarzowego i artykulatora w wykonawstwie uzupełnień stałych wspartych na zębach własnych pacjenta oraz na wszczepach.

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 14.00 Wykład

• Możliwości zastosowania łuku twarzowego i artykulatora w przypadku pacjentów bezzębnych.

• Metody wykonania wycisków czynnościowych przy ustach zamkniętych.

• Zastosowanie płytek do rejestracji zwarcia w celu wykreślenia łuku gotyckiego w bezzębiu.

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

15.00 – 17.00 Ćwiczenia praktyczne

• Montaż łuku twarzowego.

• Przeniesienie rejestracji łukiem twarzowym do artykulatora indywidualnie nastawialnego Stratos 300.

• Montaż modeli w artykulatorze.
• Pomiar i nastawienie indywidualnego kąta prowadzenia drogi stawowej w artykulatorze przy użyciu rejestratów protruzyjnych.


17.00 – 17.30 Dyskusja. Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów.

INFORMACJE

Koszty uczestnictwa: 1400,- PLN

Koszt obejmuje przerwę kawową oraz voucher na artykuły do artykulacji na 1000 zł

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat (wpływ na konto).
Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu przyjmuje firma Marrodent:
tel. 33 827 83 00, tel. 604 510 689 e-mail: szkolenia@marrodent.pl

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata na poniżej podane konto bankowe.
MARRODENT SP. Z O.O. , ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała
nr konta mBANK: 48 1140 1049 0000 2278 7400 1024

w tytule płatności prosimy wpisać:
telefon kontaktowy, NIP, dane do faktury, kod szkolenia 027/19

W przypadku zgłoszenia rezygnacji, organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu uczestnikowi 50% kosztów, jednak nie później niż 10 dni przed szkoleniem.
W razie rezygnacji po tym terminie, koszty nie będą zwracane.
W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwrotowi podlega całość wpłaconych pieniędzy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i Nazwisko/Firma *

NIP

Ulica

Kod pocztowy i miejscowość:

Telefon kontaktowy

Email *

Kod szkolenia

Nr prawa wykonywania zawodu

Uwagi dodatkowe

Czy wystawić fakturę

Administratorem danych osobowych jest Marrodent sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Krasińskiego 31. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FINANSÓW PUBLICZNYCH:
* Oświadczamy, że nabyta w/w usługa kształcenia zawodowego jest finansowana:
w całości ze środków publicznych • (art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług • Dz. U. 2011 nr 177, poz. 1054 z póżn. zm.)
* w co najmniej 70% ze środków publicznych - (§ 13 ust. 1 pkt 20 Rozp. MF z dn. 04.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług • Dz. U. Nr 73, poz. 3921

Prosimy o przepisanie kodu z obrazka:
captcha


Inne wydarzenia
Zastosowanie łuku twarzowego UTS i artykulatora STRATOS 300 w planowaniu i programowaniu okluzji, artykulacji i estetyki uzupełnień protetycznych. - 10 maja 2019 - 10:00 - 17:30