Wczytuję mapę...

TERMIN
18 października 2019
10:00 - 17:30

LOKALIZACJA
Hotel Qubus - Aleja Adama Mickiewicza 7

PROWADZĄCY
dr n. med. Piotr Okoński

# Ivoclar

TEMAT SZKOLENIA

Zastosowanie łuku twarzowego UTS i artykulatora STRATOS 300 w planowaniu i programowaniu okluzji, artykulacji i estetyki uzupełnień protetycznych.

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia:

10.00 – 12.00 Wykład:

. Wyjaśnienie pojęć i definicji dotyczących zagadnień okluzyjnych.
. Podstawowe informacje na temat budowy i funkcji stawu skroniowo -żuchwowego.
. Znaczenie relacji centralnej w codziennej praktyce lekarza stomatologa.
. Analiza stanu okluzji pacjenta.
. Kwalifikacja pacjentów do grup ryzyka w leczeniu protetycznym.
. Warunki i narzędzia niezbędne dla stworzenia prawidłowej okluzji statycznej i dynamicznej.
. Znaczenie zastosowania łuku twarzowego i artykulatora w leczeniu protetycznym pacjentów z zaburzeniami zwarcia.
. Znaczenie łuku twarzowego nastawionego według płaszczyzny Campera w komunikacji z laboratorium.
. Wpływ płaszczyzny referencyjnej artykulatora na estetykę licówek i koron w odcinku przednim.
. Indywidualne nastawienie kąta prowadzenia drogi stawowej w artykulatorze na podstawie rejestratu protruzyjnego.
. Analiza przypadków klinicznych pacjentów z zaburzeniami zwarcia.
. Ustalenie prawidłowej wysokości zwarcia i jej rejestracja na uzupełnieniach czasowych.
. Zastosowanie systemu ceramicznego IPS e.max w rekonstrukcji łuków zębowych.
. Strategia planowania leczenia implantoprotetycznego u pacjentów z zaburzeniami zwarcia.

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 14.00 Wykład

. Leczenie pacjentów bezzębnych z zastosowaniem łuku twarzowego i artykulatora w metodzie biofunkcjonalnej BPS.
. Indywidualny montaż modeli pacjenta bezzębnego w artykulatorze.
. Znaczenie wycisków czynnościowych przy ustach zamkniętych.
. Zastosowanie płytek do rejestracji zwarcia w celu wykreślenia wykresu łuku gotyckiego w przypadku bezzębia.
. Biofunkcjonalna metoda ustawiania zębów sztucznych w protezach całkowitych dla poprawy ich funkcji i estetyki.
. Ciśnieniowa polimeryzacja akrylu w urządzeniach IvoBase i Ivocap.
. Możliwość zastosowania łyżki Centric-Tray w metodzie tradycyjnej na etapie wycisków anatomicznych.
. Wzorniki zwarciowe na łyżkach indywidualnych służące do wykonania wycisków czynnościowych przy ustach zamkniętych.

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

15.00 – 17.00 Zajęcia praktyczne

. Rejestracja górnego łuku zębów masą Virtual CADbite na standardowym widelcu okluzyjnym.
. Przygotowanie łuku twarzowego do montażu na głowie pacjenta.
. Montaż łuku twarzowego UTS zgodnie z płaszczyzną Campera.
. Wykonanie rejestratu protruzyjnego masą silikonową Virtual CADbite.
. Przeniesienie rejestracji łukiem twarzowym do artykulatora Stratos 300 za pomocą zestawu do wartości indywidualnych.
. Pomiar i nastawienie indywidualnego kąta prowadzenia drogi stawowej w artykulatorze przy użyciu rejestratu protruzyjnego.
. Analiza modeli osadzonych w artykulatorze.
. Kontrola prowadzenia kłowego i siecznego.

17.00 – 17.30 Wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

INFORMACJE

Koszty uczestnictwa: 1400,- PLN

Koszt obejmuje przerwę kawową oraz voucher na artykuły do artykulacji na 1000 zł

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat (wpływ na konto).
Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu przyjmuje firma Marrodent:
tel. 33 827 83 00, tel. 604 510 689 e-mail: szkolenia@marrodent.pl

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata na poniżej podane konto bankowe.
MARRODENT SP. Z O.O. , ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała
nr konta mBANK: 48 1140 1049 0000 2278 7400 1024

w tytule płatności prosimy wpisać:
telefon kontaktowy, NIP, dane do faktury, kod szkolenia 027/19

W przypadku zgłoszenia rezygnacji, organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu uczestnikowi 50% kosztów, jednak nie później niż 10 dni przed szkoleniem.
W razie rezygnacji po tym terminie, koszty nie będą zwracane.
W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwrotowi podlega całość wpłaconych pieniędzy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i Nazwisko/Firma *

NIP

Ulica

Kod pocztowy i miejscowość:

Telefon kontaktowy

Email *

Kod szkolenia

Nr prawa wykonywania zawodu

Uwagi dodatkowe

Czy wystawić fakturę

Administratorem danych osobowych jest Marrodent sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Krasińskiego 31. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FINANSÓW PUBLICZNYCH:
* Oświadczamy, że nabyta w/w usługa kształcenia zawodowego jest finansowana:
w całości ze środków publicznych • (art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług • Dz. U. 2011 nr 177, poz. 1054 z póżn. zm.)
* w co najmniej 70% ze środków publicznych - (§ 13 ust. 1 pkt 20 Rozp. MF z dn. 04.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług • Dz. U. Nr 73, poz. 3921

Prosimy o przepisanie kodu z obrazka:
captcha


Inne wydarzenia
Funkcjonalna metoda artykulacyjna wg Körholza - 07 czerwca 2019 - 08 czerwca 2019 - 09:00 - 17:00