ehf

Konsystencja Light Body
Opakowanie: 2x 50 ml,
6 końcówek mieszających.

więcej
hf

Konsystencja Regular Body
Opakowanie: 2x 50 ml,
6 końcówek mieszających.

więcej
heavy_b
Konsystencja Heavy Body
Opakowanie: 2x 50 ml,
6 końcówek mieszających.
więcej
mono_implant

Dla jednofazowych wycisków (jednoczasowych o jednej lepkości warstw).
Dla prac na implantach oraz wycisków tradycyjnych (konsystencja Medium Body).
Opakowanie: 2x 380 ml, 10 końcówek mieszających, 2 pierścieni

więcej
heavy_b

Baza dla wycisków jednoczasowych z dwiema lepkościami dla wycisków dwułukowych, implantów oraz wycisków tradycyjnych.
Zalecana również dla wkładów i nakładów (konsystencja Medium Body).
Opakowanie: 2x 380 ml, 10 końcówek mieszających, 2 pierścienie

więcej
high_superlow_medium
estelite_universal_flow_1

Światłoutwardzalna, nieprzepuszczająca promieniowania rentgenowskiego żywica kompozytowa o niskiej lepkości, stosowana do odbudowy zębów przednich i tylnych. Możliwość bezpośredniego wypełnienia ubytku preparatem ESTELITE UNIVERSAL FLOW znacznie upraszcza procedurę jego stosowania.
W preparacie ESTELITE UNIVERSAL FLOW zastosowano nowatorską metodę radykalnie przyspieszonej fotopolimeryzacji (technologia RAP). Technologia ta przyspiesza fotopolimeryzację
i zapewnia wystarczającą długość czasu pracy.
ESTELITE UNIVERSAL FLOW istnieje w trzech rodzajach lepkości: wysoka (High), średnia (Medium) i bardzo niska (Super Low). Każdy rodzaj, zawiera sferyczny wypełniacz krzemowo-cyrkonowy oraz wypełniacz kompozytowy. Sferyczny wypełniacz zawarty
w ESTELITE UNIVERSAL FLOW (średni rozmiar cząsteczek:
200 nm, w przedziale: 100 do 300 nm) zapewnia doskonałe zachowanie połysku i odporność na ścieranie.

Wskazania : bezpośrednia odbudowa zębów przednich i tylnych, podstawa wypełnienia lub wyścielenie ubytku, blokowanie podcieni przed wykonaniem uzupełnienia pośredniego, naprawa porcelany/kompozytu.

Estelite Universal Flow dostępny jest w strzykawkach
i kompiulach (tylko Medium, na zamówienie).

Gama dostępnych odcieni :
HIGH; A1, A2, A3, A3.5, OPA2, OPA3, OPA4
MEDIUM; CE, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B3, OPA2, OPA3, OPA4
SUPER LOW; A1, A2, A3, A3.5, A4, A5

więcej
tokuyama-tokupost

Wewnątrzkanałowe, silanizowane, przezierne wkłady kwarcowe.
Wkłady o zróżnicowanej zbieżności, wysokiej przezierności, dające kontrast na zdjęciach rentgenowskich. Dostępne w dwóch wariantach długości i kształtu.

tokuyama-small

TOKUPOST REFILL 5 WKŁADÓW

product-tokuyama

TOKUPOST TRIAL 15R/18

Zawartość:

 • 5 wkładów 15R Ø 1.25
 • 5 wkładów 18 Ø 1.45
 • 1 wiertło kalibrowane
 • 1 przyrząd do weryfi kacji
tokuy

TOKUPOST REFILL 15R/18

Zawartość:

 • 20 wkładów
 • 1 wiertło kalibrowane
 • 1 przyrząd do weryfi kacji
tokuyka

TOKUPOST MASTER KIT

Zawartość:

 • 30 wkładów
 • 5 wkładów każdego rozmiaru
 • 3 wiertła kalibrowane
 • 3 przyrządy do weryfikacji 1.05, 1.25, 1.45
więcej
podscielenia-tokuyama
Tymczasowy materiał do podścieleń.

Sofreliner Tough minimalizuje dolegliwości bólowe wywoływane przez ostro zakończone wyrostki zębodołowe, po zabiegach chirurgicznych i w czasie fazy wgajania po implantacji. W przypadku zniszczonych wyrostków Sofreliner Tough zapewnia dodatkowe utrzymanie protezy przy bardzo długo utrzymującej się stabilności materiału.

Powierzchnia materiału Sofreliner Tough zachowuje przez dłuższy czas swoje właściwości. Dzięki temu podścielenie jest zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i powstawaniem nieprzyjemnego zapachu.
Poza tym Sofreliner Tough w porównaniu do innych materiałów podścielających charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na przebarwienia.

Sofreliner Tough M to miękki materiał do długotrwałego, stabilnego i pewnego podścielania protez.

Sofreliner Tough S to bardzo miękki materiał do krótkotrwałego podścielania protez zwłaszcza u pacjentów szczególnie wrażliwych lub po zabiegach chirurgicznych.

Sofreliner Tough dostępny jest w kartuszach 2 x 26 gram.

więcej
estelite-posterior
ESTELITE POSTERIOR QUICK 4,2 G

Estelite Posterior Quick to utwardzalny światłem, nieprzezierny dla promieni rentgenowskich kompozyt przeznaczony do zębów bocznych, który zapewnia wykonanie pewnych uzupełnień, opierających się na doskonałych właściwościach fizycznych. Celowe połączenie specjalnych wypełniaczy powoduje, że uzupełnienia wykonane z Estelite Posterior Quick charakteryzują się długą wytrzymałością w odcinku bocznym.

Estelite Posterior zawiera 70 % objętościowo wypełniacza krzemowo- cyrkonowego. Większy ciężar wypełniacza zapewnia zminimalizowane kurczenie się materiału w czasie polimeryzacji.
Dzięki swojej doskonałej nie przezierności dla promieni rentgenowskich wynoszącej 290% Al mm Estelite Posterior Quick jest dobrze widoczny na zdjęciach rentgenowskich.

Estelite Posteror dostępny jest w 4 kolorach.

A1, A2A3, CE

więcej