Tecnoss - Biomateriały do regeneracji kości

W naszej ofercie biomateriałów znajdą Państwo produkty pochodzenia zwierzęcego firmy Tecnoss.

Rodzina produktów OsteoBio
Gen-Os

HETEROLOGICZNY KOROWO-GĄBCZASTY MIKS KOŚCI
Z KOLAGENEM

Naturalna replika kości autogennej Gen-Os posiada taką samą jak ona wewnętrzną strukturę (matrycę i porowatą strukturę) oraz daje wysoką aktywność osteokondukcyjną zapewniając wsparcie nowo tworzącej się kości, pozwalając na zachowanie oryginalnego kształtu i objętości wszczepu.

 • Pochodzenie tkanki: heterologiczny korowo-gąbczasty miks kości
 • Kolagen tkankowy: zachowany
 • Forma: granulki lekko widoczne na zdjęciach RTG
 • Skład: 100% miks granulatu
 • Granulacja: 250-1000 µm
 • Czas re-entry: około 5 miesięcy
 • Opakowania: Fiolki: 0.25 g, 0.5 g, 1.0 g, 2.0 g
mp3

NAWILŻONY HETEROLOGICZNY KOROWO-GĄBCZASTY MIKS KOŚCI Z KOLAGENEM

Stopniowo resorbowalne granulki kości nawilżone żelem kolagenowym. Dostępne w gotowych do użycia strzykawkach. Mp3 może być z łatwością wszczepiany z pominięciem fazy nawilżania co ogranicza ryzyko przypadkowej ekspozycji materiału na patogeny podczas przygotowywania i augmen-tacji.

 • Pochodzenie tkanki: heterologiczny korowo-gąbczasty miks kości
 • Kolagen tkankowy: zachowany + dodatkowo 10% żelu kolagenowego (OsteoBiol® Gel 0)
 • Forma: granulki nawilżone żelem kolagenowym
 • Skład: 90% miks granulatu, 10% żel kolagenowy
 • Granulacja: 600-1000 µm
 • Czas re-entry: około 5 miesięcy
 • Opakowania: strzykawka: 1.0 cc, 2.0cc, 3×0.25 cc, 3x 0.5 cc, 3x 1.0 cc
Putty

NAWILŻONA HETEROLOGICZNA KOROWO-GĄBCZASTA PASTA KOSTNA Z KOLAGENEM

Wyjątkowy proces produkcji sprawia, że materiał ten posiada wyjątkową plastyczność i ciągliwość. Pasta Putty z łatwością dostosowuje się do kształtu zębodołu i defektów okołowszczepowych (z zachowanymi ścianami).

 • Pochodzenie tkanki: heterologiczny korowo-gąbczasty miks kości
 • Kolagen tkankowy: zachowany + dodatkowo 20% żelu kolagenowego (OsteoBiol® Gel 0)
 • Forma: pasta o plastycznej konsystencji, składająca się z miksu zmikronizowanej kości nawilżonej żelem kolagenowym
 • Skład: 80% miks granulatu, 20% żel kolagenowy
 • Granulacja: do 300 µm
 • Czas re-entry: około 4 miesiące
 • Opakowania: strzykawka: 0.25 cc, 0.5 cc, 1.0 cc, 3x 0.25 cc, 3x 0.5 cc
Evolution

HETEROLOGICZNA MEMBRANA KOLAGENOWA

Uzyskana z tkanki mezenchymalnej i całkowicie resorbowalna membrana. Jej struktura to zwarta sieć włókien kolagenowych o dużej gęstości i znakomitej odporności na rozerwanie dzięki czemu z łatwością i wyjątkową precyzją dopasowuje się do tkanki kostnej i miękkiej.

 • Pochodzenie tkanki: heterologiczna tkanka mezenchymalna
 • Kolagen tkankowy: zachowany
 • Forma: sucha membrana – jedna strona gładka, druga mikro-szorstka
 • Skład: 100% osierdzie (Fine), 100% otrzewna (Standard)
 • Grubość: Fine: 0.3-0.5 mm, Standard: 0.5-0.7 mm
 • Przewidywalny czas resorpcji: Fine: około 3 miesiące, Standard: około 4 miesiące
 • Opakowania: 20×20 mm, 30×30 mm, 25×35 mm (oval), 40×40 mm, 60×80 mm
Lamina

HETEROLOGICZNA MEMBRANA KOLAGENOWA

Uzyskana z tkanki mezenchymalnej i całkowicie resorbowalna membrana. Jej struktura to zwarta sieć włókien kolagenowych o dużej gęstości i znakomitej odporności na rozerwanie dzięki czemu z łatwością i wyjątkową precyzją dopasowuje się do tkanki kostnej i miękkiej.

 • Pochodzenie tkanki: heterologiczna tkanka mezenchymalna
 • Kolagen tkankowy: zachowany
 • Forma: sucha membrana – jedna strona gładka, druga mikro-szorstka
 • Skład: 100% osierdzie (Fine), 100% otrzewna (Standard)
 • Grubość: Fine: 0.3-0.5 mm, Standard: 0.5-0.7 mm
 • Przewidywalny czas resorpcji: Fine: około 3 miesiące, Standard: około 4 miesiące
 • Opakowania: 20×20 mm, 30×30 mm, 25×35 mm (oval), 40×40 mm, 60×80 mm
Główne wskazania kliniczne
Kolagen - kluczowy czynnik sukcesu klinicznego!

Firma Tecnoss® opracowała i opatentowała unikalną biotechnologię, która zapobiega ceramizacji kości i chroni zawarty w niej kolagen tkankowy. Pozwala to na osteoklastyczną przebudowę biomateriału, podobną do fizjologicznej przemiany kości.

Kolagen odgrywa kluczową rolę w procesie regeneracji kości, gdyż:

 • jest ważnym substratem aktywacji i agregacji płytek krwi,przyczynia się do przyciągania
  i dyferencjacji mezenchymalnych komórek macierzystych obecnych w szpiku kostnym,
 • przyspiesza tempo proliferacji osteoblastów dwu/trzykrotnie,
 • stymuluje aktywację płytek krwi, osteoblastów i osteoklastów w procesie gojenia tkanek.

Dzięki zawartości kolagenu, produkt ułatwia krzepnięcie krwi i późniejszą inwazję komórek regeneracyjnych i naprawczych, sprzyjając restitutio ad integrum brakującej kości.

Dzięki innowacyjnej technologii Tecnoss®, materiały OsteoBiol® mają następujące ważne cechy:

 • nie wywołują odpowiedzi immunologicznej na ciało obce u biorcy,
 • ulegają stopniowej przebudowie w miarę upływu czasu,
 • stymulują i przyspieszają fizjologiczne procesy gojenia tkanek,
 • chronią miejsce wszczepu przed infekcjami (membrany),
 • mogą być wykorzystywane jako nośnik leków do pola operacyjnego.

Dzięki rewolucyjnej technologii, biomateriały nowej generacji Tecnoss® wykraczają poza rolę wspomagania naturalnej odbudowy kości stymulując i przyspieszając ten ważny proces fizjologiczny.

 1. Obraz przedstawiający formowanie się nowej tkanki kostnej na zawierającym kolagen granulacie kostnym pochodzenia wieprzowego (OsteoBiol® Gen-Os) dwa tygodnie po implantacji u królika. Wybarwienie hematoksylina-eozyna. Oryginalne powiększenie x 40. Dzięki uprzejmości Prof. Ulf Nennmark i L. Sennerby, Uniwersytet w Goeteborgu, Szwecja.

2. Obraz SEM granulki OsteoBiol® Gen-Os skolonizowanej przez osteoblasty z linii komórkowej (MG63). Dzięki uprzejmości Prof. Ulf Nennmark, Uniwersytet w Goeteborgu, Szwecja.

3. Struktura kolagenu w membranie OsteoBiol®. Dzięki uprzejmości Nobil Bio Ricerche, Villafranca d’Asti, Włochy.