PRODUKTY LECZNICZE

PRODUKTY LECZNICZE

2°C - 8°C

PRODUKTY LECZNICZE

15°C - 25°C

Soan

CAŁKOWICIE BEZPRZEWODOWE ZNIECZULENIA KOMPUTEROWE

SleeperOne5

ZNIECZULENIA KOMPUTEROWE

QuickSleeper5

ZNIECZULENIA KOMPUTEROWE

Zasady transportu

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU PRODUKTÓW LECZNICZYCH

 

1. USTAWA Z DN. 6 WRZEŚNIA 2001 PRAWA FARMACEUTYCZNE (ART.78, UST1) – KLIKNIJ TUTAJ
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 13 MARCA 2015 R. W SPRAWIE WYMAGAŃ DOBREJ PRAKTYKI DYSTRYBUCYJNEJ – KLIKNIJ TUTAJ

REKLAMACJE/ZWROTY PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ

Produkty lecznicze przyjmowane są jedynie w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach jednostkowych, wraz z podpisanym protokołem zwrotu w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Transport zwracanych/ reklamowanych produktów leczniczych realizowany jest jedynie przez firmę dedykowaną do przewozu produktów leczniczych (Pharmalink).
wzór protokołu zwrotu

Kontakt:
mgr farm. Ewa Krzewińska-Gaczoł
Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej

tel. 33 827 83 35
e-mail: ewa.krzewinska@marrodent.pl