System Isolite

Oczyszczacze

Aera Max

Endometry

Piezochirurgia

Termoplastyczne

wypełnianie kanałów

Piaskarki

Skalery

Fizjodyspensery

Pompy / kompresory

Laser Sirolaser

Sirona Blue

Laser Sirolaser

Sirona Xtend

Lasery BTL

Kautery

SERVOTOME

Czyszczenie i konserwacja

końcówek stomatologicznych

Mikrosilniki

endodontyczne

Lampy polimeryzacyjne

Kamery wewnątrzustne