Oczyszczanie

Sterylizacja powietrza

System Isolite

Endometry

Piezochirurgia

Termoplastyczne

wypełnianie kanałów

Piaskarki

Skalery

Fizjodyspensery

Pompy / kompresory

Lasery

DOCTOR SMILE

Kautery

SERVOTOME

Czyszczenie i konserwacja

końcówek stomatologicznych

Mikrosilniki

endodontyczne

Lampy polimeryzacyjne

Kamery wewnątrzustne