DAC UNIVERSAL – czyści ,smaruje i sterylizuje w 12 minut.
ddd
1. Funkcje urządzenia

Urządzenie DAC UNIVERSAL, zgodnie z normą EN13060, zostało sklasyfikowane jako autoklaw klasy S przeznaczonym dla końcówek, turbin i narzędzi litych, które mieszczą się w koszyku.

Autoklaw DAC UNIVERSAL automatycznie myje, smaruje i sterylizuje turbiny, prostnice i kątnice (w dalszej części nazywane narzędziami). W ciągu około 12 minut zostanie umytych, nasmarowanych i wysterylizowanych 6 narzędzi, tak aby po wystygnięciu były gotowe do ponownego wykorzystania.

Do płukania i sterylizacji narzędzi litych można wykorzystywać koszyk (wyposażenie opcjonalne REF: 6126200). Autoklaw DAC UNIVERSAL zmniejsza ryzyko przenoszenia zakażeń, zapewnia optymalną konserwację narzędzi.

2. Czyszczenie

Narzędzia są myte zarówno od wewnątrz, jaki z zewnątrz. W przypadku korzystania z koszyka do mycia narzędzi litych, są one czyszczone wyłącznie z zewnątrz.

Czyszczenie wewnętrzne: w trakcie czyszczenia wewnętrznego następuje dokładne wymycie i wyczyszczenie wszystkich wewnętrznych kanałów narzędzi, przez które przechodzi spray. W czasie czyszczenia wewnętrznego kanały wewnętrzne są przepłukiwane 4 razy.

Czyszczenie zewnętrzne: autoklaw DAC UNIVERSAL wykorzystuje procedurę czyszczenia nazywaną myciem pulsacyjnym. Podczas mycia pulsacyjnego wykorzystuje się wodę pod wysokim ciśnieniem. Autoklaw DAC UNIVERSAL czyści narzędzia raz zimną wodą i raz gorącą, dzięki czemu warstewka biologiczna (bio-film) znajdująca się na narzędziach, jest usuwana łatwiej i szybciej. Możliwe jest zwiększenie ilości faz mycia do 6 razy, wykorzystując w tym celu menu systemowe. Narzędzia lite czyszczone są z zewnątrz przy wykorzystaniu procedury mycia pulsacyjnego. Istnieje możliwość zwiększenia efektywności mycia pulsacyjnego za pomocą tabletki Nitra Clean (zamówienie nr REF 6053842). Tabletkę należy wrzucić do komory przed rozpoczęciem cyklu. Zaleca się stosowanie jednej tabletki Nitra Clean raz dziennie, przy częstotliwości pracy 10 cykli dziennie.

3. Smarowanie

Przed rozpoczęciem cyklu sterylizacji kanały napędowe są czyszczone i smarowane. Korzystając z koszyka do mycia narzędzi litych, należy pominąć cykl smarowania.
Po zakończeniu cyklu następuje ponowne automatyczne włączenie programu smarowania.
Oleje do smarowania:
Nitram Oil < nr serii 103999 REF: 6086628 (biały),
Nitram Oil > nr serii 104000 REF: 6259118 (niebieski)

4. Sterylizacja

Na zakończenie całego cyklu narzędzia są poddawane procesowi zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej sterylizacji. W trakcie procesu sterylizacji wewnętrznej, do komory autoklawu podawana jest nasycona para wodna pod bardzo dużym ciśnieniem. Para ta jest następnie usuwana przez kanały napędowe i natryskowe narzędzi. Przepływ pary sterylizującej powtarzany jest w trakcie całego procesu 16 razy. Proces ten nazywany jest wymywaniem zwrotnym. Oprócz tego przeprowadzana jest zewnętrzna sterylizacja narzędzi. W trakcie jej prowadzenia narzędzia poddawane są działaniu pary wodnej i wysokiej temperatury wybranej w danym programie. Do wyboru dostępne są trzy programy sterylizacji: 121 °C przez 15 min, 134 °C przez 3 min i 134 °C przez 18 min.
System kontroli procesu sterylizacji działa poprzez regulowanie ciśnienia i jednoczesne kontrolowanie odpowiadającej mu temperatury. Oznacza to, że jeżeli temperatura lub ciśnienie przekroczy wartości progowe sterylizacji, wówczas na wyświetlaczu zostanie pokazany błąd.
Urządzenie DAC UNIVERSAL jest przeznaczone do natychmiastowego zastosowania końcówek turbin. Oznacza to, że końcówki/turbiny są przenoszone bezpośrednio z fotela dentystycznego do autoklawu DAC UNIVERSAL, gdzie są wprowadzane do urządzenia. Zaleca się wcześniej wyczyścić narzędzia, jeśli końcówki i turbiny są bardzo brudne lub jeśli końcówki i turbiny zostawiono do wyschnięcia przed sterylizacją w urządzeniu DAC UNIVERSAL.

turbina W&H: turbina
Bien Air:
turbina
Sirona:
turbina
NSK Phatelus:
kątnica
ISO Intramatic:
turbina
KaVo:
turbina
Midwest:
6051671 6051713 6051697 6051804 6051648 6051655 6051853
Temperature Sterilization time Total cycle time Description
134°C 3 min. 12 min. Standard program
121°C 15 min. 24 min. Gentle program
134°C 18 min. 27 min Prion program
134°C 3 min. 14:30 min. Wrapped program
dac_universal_psd_Prev_150
DANE TECHNICZNE:
 • Sterylizacja wsadów typu A i B
 • Pojemność komory: 2 litry
 • Zbiornik wody zużytej: 2 litry
 • Zbiornik oleju: 0,2 litra
 • Zasilanie: 230V/50Hz
 • Wbudowany czujnik przewodnictwa wody mierzy jakość wody, zapewniając długą żywotność maszyny
 • Moc: 1100 W
 • Jakość wody: demineralizowana lub destylowana woda <3μS
 • Sprężone powietrze pod ciśnieniem: 2,5 – 2,8 Bar
 • Odprowadzanie zużytej wody, pary i oleju
 • Wysokość przy zamkniętej pokrywie: 35 cm
 • Wysokość przy otwartej pokrywie: 60 cm
 • Szerokość: 36 cm
 • Głębokość: 37 cm
Kontakt:
Nawrocki Grzegorz