Zapisy na szkolenia

Dla Państwa wygody  przewidzieliśmy trzy sposoby zgłoszenia chęci udziału:

Telefonicznie – pracownik odpowie na wszystkie pytania oraz dopilnuje wszelkich formalności.

E-mail – zgłoszenia można nadsyłać na adres email szkolenia@marrodent.pl 

W treści zgłoszenia proszę zawrzeć następujące informacje:

  • nazwę i kod szkolenia
  • imię, nazwisko lub nazwa firmy
  • adres
  • NIP – w przypadku działalności gospodarczej
  • numer telefonu

Online – na stronie marrodent.pl każde prezentowane szkolenie posiada załączony formularz, który należy prawidłowo wypełnić. Program pomaga natychmiast wychwycić wszystkie błędy. System potwierdza wypełnienie formularza poprzez email zawierający wszystkie przekazane dane oraz informacje do przelewu.

Dane osobowe
Wszystkie pobierane przez firmę dane wrażliwe są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz obsługi organizowanych przez firmę szkoleń. Dane osobowe nie są  wykorzystywane do innych celów ani przekazywane osobom trzecim.

Kod szkolenia
W celu łatwiejszej identyfikacji odbywających się wydarzeń i eliminacji niepotrzebnych błędów, każde szkolenie oprócz nazwy opatrzone jest 5-znakowym desygnatem cyfrowym. Kod składa się z trzech niepowtarzalnych cyfr oraz po znaku „/” z dwóch ostatnich cyfr roku kalendarzowego, przykładowo: 010/10.
Kody szkoleń można znaleźć na stronie marrodent.pl, ulotkach informujących o szkoleniach oraz w innych materiałach informacyjnych.

Płatności
Płatności prosimy dokonywać przelewem na konto:

Marrodent sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Krasińskiego 31
Nr konta:ING 52 1050 0086 1000 0090 3251 9085
Tytuł płatności: NIP, tel. kontaktowy, kod szkolenia (tytuł płatności zostanie automatycznie przesłany po wypełnieniu dołączonego do każdego szkolenia formularza).

Faktura
Faktury wystawiamy do 7 dni od otrzymania wpłaty i wysyłamy na adres wskazany przez klienta. Prosimy o informacje gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby umieszczany na fakturach.

Punkty edukacyjne
Nasza firma jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Wszystkie kursy zatwierdzane są przez Naczelną Izbę Lekarską, a następnie informacje o konkretnych szkoleniach zgłaszane są do rejonowych Izb Lekarskich. Dzięki tym procedurom możemy wystawić imienne certyfikaty z punktami edukacyjnymi odpowiadającymi godzinom trwania kursu.

CENTRUM SZKOLEŃ
Aleksandra Szuba

SZKOLENIA
Specjalista ds. marketingu, organizacja szkoleń
+48 604 510 689
+48 33 827 83 00

aleksandra.szuba@marrodent.pl

Izabela Herzyk

SZKOLENIA
Specjalista ds. marketingu, organizacja szkoleń
+48 604 510 689
+48 33 827 83 00

izabela.herzyk@marrodent.pl