DROBNY SPRZĘT

Mikrosilniki

endodontyczne

Lampy polimeryzacyjne

Endometry

Termoplastyczne

wypełnianie kanałów

Piezochirurgia

Piaskarki

Skalery

Fizjodyspensery

Pompy / kompresory

Lasery Doctor Smile

Laser Sirolaser

Lasery BTL

Czyszczenie i konserwacja

końcówek stomatologicznych

Znieczulenia komputerowe

Diagnostyka próchnicy

Kautery

SERVOTOME