VivaglassCEM PL

Vivaglass CEM jest estetycznym cementem glasjonomerowym przeznaczonym do konwencjonalnego cementowania uzupełnień wykonanych ze stopów metali, a także stopów licowanych ceramiką i materiałem kompozytowym oraz uzupełnień pełnoceramicznych.

Kolor uniwerslany.

Tagi:

Producent: Ivoclar Vivadent AG