Złamanie instrumentu podczas leczenia endodontycznego wiąże się nie tylko z ogromnym stresem dla lekarza, lecz rów-nież niesie ze sobą podwyższone ryzyko wystąpienia powikłań pozabiegowych. Usu-wanie złamanych fragmentów jest często trudne i nieprzewidywalne.
Zestaw EndoRescue pozwala na uzyskanie nieskomplikowanego i systematycznego dostępu do kanału korzeniowego w celu usunięcia z niego złamanych instrumentów (obrotowe narzędzia NiTi). Ponieważ jedną z głównych przyczyn złamań instrumentów jest nieprawidłowa lub niewystarczająca preparacja dostępu lub ubytku, w pierwszej linii należy przeprowadzić odpowiednią i precyzyjną, ponowną preparację z zastoso-waniem tradycyjnych instrumentów:

  • Zaleca się zastosowanie wiertła endo-dontycznego o nietnącej końcówce wiel-kości XXL (aby umożliwić lepszy wgląd w pole zabiegu).

Po ponownym odnalezieniu ujścia kanału korzeniowego i wypreparowaniu dojścia do wierzchołka złamanego fragmentu można zastosować dwa specjalne instrumenty uła-twiające ten dotąd trudny etap postępowania:

  • Wiertło w kształcie strzałki odsłania ostatnie milimetry i w ten sposób umoż-liwia dostęp do fragmentu.
  • Następnie na fragment nasadza się nie-zwykle precyzyjne wiertło trepanacyjne, które przy ruchach obrotowych pozwala na zakleszczenie fragmentu.

Zestaw ten stanowi dla lekarza dentysty jedynie zestaw instrumentów awaryjnych, które są łatwe w użyciu i można je użyć natychmiast.

więcej

Mikropreparacja wymaga bardzo małych instrumentów z małymi końcówkami roboczymi i smukłymi szyjkami, jak w zestawie instrumentów dr. Neumeyera.

Zalety:
  • lepsza widoczność podczas preparacji
  • kontrolowane znoszenie tkanki dzięki różnej ziarnistości diamentu
  • minimalnie inwazyjny kształt ubytków przy maksymalnym zachowaniu zdrowej tkanki
  • przewidywalność wyniku leczenia
więcej

Stożkowy instrument do wyznaczania głębokości
Instrument do wyznaczania głębokości preparacji pod licówki, w kształcie stożka
T=głębokość nacięcia
Współpracuje z instrumentami diamentowymi 868
Polecamy zestaw 4388

więcej